top of page

המלצה אישית

אל תקבלו החלטה לפני שהתייעצתם אתי. 

שמי יוסי קורן, ובשיחה קצרה, אסביר לכם הכל על: קליל קלאסי, קליל אופיס, קליל בלגי, פרגולה מאלומיניום, סגירת מרפסת ועוד...על מחירים וכמה זה אמור לעלות. 

 

הנחיות לעריכה של בקשת היתר למצללה (פרגולה)

הידעתם?

הרפורמה החדשה, הנקראת "רפורמת הפרגולות", מאפשרת קבלת פטור מהיתר בנייה לעבודות זעירות, המשמעות היא, שהתהליך קבלת אישור בנייה לפרגולה הוא כעת קל מהיר ומתבצע מול הרשויות. כלומר, כעת זה קל ומהיר יותר מתמיד לקבל היתר להתקנת הפרגולות של קורן אלומיניום

הקמת מִ צְ לָ לָה (פרגולה) בדרך הנכונה והקלה

מהו המסלול המהיר במסלול זה יטופלו בקשות להיתר פשוטות יחסית, שטיפולן מהיר ואינו דורש תאום מול גורמים רבים. )חלקם נכלל בהגדרה של "עבודה מצומצמת"(. מאמר זה כולל את כל המידע התכנוני הרלוונטי המחליף את תיק המידע. יחד עם זאת מומלץ לקבל

מידע משלים מתוך המערכת המקוונת לקבלת זכויות בניה בניי

מהי מִ צְ לָ לָ ה "

..מצללה )פרגולה( - מבנה בלא קירות, שתקרתו - משטח הצללה מישורי שאינו משופע או נטוי, הנסמך על עמודים, ובלבד שהמרווחים שבין החלקים האטומים של משטח ההצללה מחולקים שווה ומהווים לפחות %40 ממנו..." )תקנות התכנון והבנייה, היתר לעבודה מצומצמת - תשס"ג 2003(.

איפה אפשר להקים מצללה

בחצר, בגינה, בגג, במרפסת או במרפסת גג. כל זאת, אם

לא נקבעה מטרה אחרת בתכניות החלות על המקום.

תוספת מצללה למבנה קיים

בבקשה להקמת מצללה במרפסת של בניין קיים, יש להזכיר מצללות אחרות הקיימות בבניין ולהציג פתרון לבניית מצללות בבניין כולו. אם התכניות המאושרות החלות במקום אינן קובעות הוראות בינוי בקשר למצללה, תידרש נסיגה של 1.2 מ' לפחות בין מעקה הגג לבין המצללה.

(הנחיות לעריכה של בקשת היתר למצללה (פרגולה

הליך הוצאת היתר להקמת מצללה הינו פשוט מהרגיל, ומתמקד בשלושה היבטים עיקריים: הוכחת בעלות, חזות המבנה ובטיחות.

רעיונות אחרונים
רעיונות אחרונים
ארכיון
חפש לפי תיוג
bottom of page